Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:16 Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Torsdag 2012-02-23 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:16
Datum och tid: 2012-02-23 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:15 av den 16 februari 2012 bifogas

2. Spelfrågor - KrU5
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Tisdagen den 28 februari 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Motionshäfte och föredragningspromemoria