Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:17 Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Tisdag 2012-02-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:17
Datum och tid: 2012-02-28 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:16 av den 23 februari 2012 bifogas

2. Yttrande till konstitutionsutskottet - Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
Justering av förslag till yttrande till konstitutionsutskottet 2011/12:KrU1y Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 1 mars 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag