Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:18 Torsdag 2012-03-01 kl. 09:30

Torsdag 2012-03-01 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:18
Datum och tid: 2012-03-01 09:30 kl. 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:17 av den 28 februari 2012 delas på bordet

2. Information
Företrädare från Stiftelsen Framtidens kultur, ordförande Eva Redhe Ridderstad och vd Jonas Andersson m.fl. samt för Kulturbryggan, kanslichef Ingrid Lomfors m.fl. informerar om sina verksamheter

3. Kultur och fritid för barn och unga - KrU3
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU3 Kultur och fritid för barn och unga

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Mediefrågor - KrU4
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU4 Mediefrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Anmälan av inbjudningar och konferenser

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 mars 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 3-4: Skrivningsförslag