Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:2 Torsdag 2011-10-13 kl. 09:30

Torsdag 2011-10-13 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:2

Kallelse

Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:2
Datum och tid: 09:30
Plats: RÖ 7-35

Föredragningslista

1. Medgivande att närvara

2. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:1 bifogas

3. Information från Folkbildningsrådet
Ordförande Torsten Friberg och generalsekreterare Britten Månsson-Wallin m.fl. informerar med anledning av regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden

Skrivelse bifogas

4. Information från Folkbildningsförbundet
Ordförande Annika Nilsson och t.f. generalsekreterare Stefan Degerlund m.fl. informerar med anledning av regeringens skrivelse 2011/12:6 Riksrevisionens rapport om statens stöd till studieförbunden

5. Fråga om yttrande till näringsutskottet över KOM(2011) 427 Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen

Beredning och preliminär ställning
KOM(2011) 427, faktapromemoria och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Karin Josephson

6. Utrikesresorna 2012

7. Anmälan av inbjudningar

8. Anmälan av inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 18 oktober kl. 11.00

Bilagor


Punkt 2: Protokoll
Punkt: 3: Skrivelse
Punkt 5: KOM(2011) 427, faktapromemoria och föredragningspromemoria