Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:20 Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Tisdag 2012-03-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:20
Datum och tid: 2012-03-27 11:00 kl. 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:19 av den 15 mars 2012 bifogas

2. Information
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om aktuella EU-frågor

3. Kulturarvsfrågor - KrU9
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Anmälan av inbjudningar och konferenser

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 mars 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Motionshäfte och föredragningspromemoria