Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:24 Torsdag 2012-05-03 kl. 09:30

Torsdag 2012-05-03 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:24
Datum och tid: 2012-05-03 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:23 av den 24 april 2012 bifogas

2. Information
Företrädare för Naturvårdsverket, enhetschef Maggie Javelius och samordnaren Christina Frimodig, informerar om bl.a. redovisningen av regeringsuppdraget att lämna förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

3. Information
Företrädare för Svenskt Friluftsliv, ordförande Stefan Nyström och generalsekreterare Ulf Silvander, informerar om sin verksamhet

4. Information (kl. 10.30)
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni, informerar om aktuella EU-frågor

Promemoria bifogas

5. Litteratur, språk, läsande och bibliotek - KrU7
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

6. Anmälan av inbjudningar och konferenser

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 8 maj 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 4: Promemoria
Punkt 5: Motionshäfte och föredragningspromemoria