Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:25 Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-08 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:25
Datum och tid: 2012-05-08 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:24 av den 3 maj 2012 bifogas

2. Allmänna kulturfrågor - KrU10
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö och Maria Lindh Sjöström

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 10 maj 2012 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Motionshäfte och föredragningspromemoria