Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:28 Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Tisdag 2012-05-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:28
Datum och tid: 2012-05-29 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2011/12:27 av den 24 maj 2012 bifogas

2. Allmänna kulturufrågor - KrU10
Justering av förslag till betänkande 2011/12:KrU10 Allmänna kulturfrågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström och Ingrid Skogö

3. Anmälan av inbjudningar och konferenser

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 7 juni 2012 kl. 09.00 (Offentlig utfrågning - Sverige i det internationella kulturlivet)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag