Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2011/12:29 Torsdag 2012-06-07 kl. 09:00

Torsdag 2012-06-07 kl. 09:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2011/12:29


Kallelse: Utskottssammanträde 2011/12:29
Datum och tid: 2012-06-07 09:00
Plats: Förstakammarsalen

Offentlig utfrågning "Sverige i det internationella kulturlivet"

- Program
- Deltagarlista (delas vid utfrågningen)

Bilagor


Program
Deltagarförteckning (delas vid utfrågningen)