Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:10 Torsdag 2012-12-06 kl. 09:30

Torsdag 2012-12-06 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:10
Datum och tid: 2012-12-06 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:9 av den 29 november 2012 bifogas

2. Yttrande till utbildningsutskottet - Forskning och innovation (2012/13:KrU1y)
Justering av förslag till yttrande till utbildningsutskottet 2012/13:KrU1y Forskning och innovation

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Anmälan av inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 17 januari 2013 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag