Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:11 Tisdag 2013-01-22 kl. 10:30

Tisdag 2013-01-22 kl. 10:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:11
Datum och tid: 2013-01-22 10:30
Plats: RÖ 7-35

1. Val av vice ordförande

2. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:10 av den 6 december 2012 bifogas

3. Information om EU-frågor
Kulturråd Tomas Lindman, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor

4. Kultur för alla (KrU6)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 31 januari 2013 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 2: Protokoll
Punkt 4: Motionshäfte och föredragningspromemoria