Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:12 Torsdag 2013-01-31 kl. 09:30

Torsdag 2013-01-31 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:12
Datum och tid: 2013-01-31 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:11 av den 22 januari 2013 bifogas

2. Information
Företrädare för SMoK (Sveriges Musik- och Kulturskoleråd) ordförande Inger Carlonberg och verksamhetschef Håkan Sandh informerar om sin verksamhet

3. Kultur och fritid för unga (KrU5)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 februari 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Motionshäfte och föredragningspromemoria