Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:13 Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Torsdag 2013-02-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:13
Datum och tid: 2013-02-14 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:12 av den 31 januari 2013 bifogas

2. Fråga om överlämnade av motionsyrkande
Fråga om överlämnande av motionsyrkande 2012/13:Kr4 (SD) yrkande 1 till socialutskottet

Motion 2012/13:Kr4 (SD) bifogas

3. Kultur och fritid för barn och unga - KrU5
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Uppföljnings- och utvärderingsfrågor

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 februari 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Motion 2012/13:Kr4 (SD)
Punkt 3: Skrivningsförslag KrU5