Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:14 Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Torsdag 2013-02-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:14


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:14
Datum och tid: 2013-02-21 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:13 av den 14 februari 2013 bifogas

2. Spelfrågor - KrU3
Beredning och preliminär ställning

Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur för alla - KrU6
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU6 Kultur för alla

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Resefrågor

5. Uppföljnings- och utvärderingsfrågor

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Tisdagen den 5 mars 2013 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria - KrU3
Punkt 3: Skrivningsförslag - KrU6