Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:15 Torsdag 2013-03-07 kl. 10:15

Torsdag 2013-03-07 kl. 10:15

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:15
Datum och tid: 2013-03-07 10:15
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:14 av den 21 februari 2013 bifogas

2. Information
Finansmarknadsminister Peter Norman informerar om spelfrågor

3. Anmälan av inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Torsdagen den 14 mars 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll