Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:16 Torsdag 2013-03-14 kl. 09:30

Torsdag 2013-03-14 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:16


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:16
Datum och tid: 2013-03-14 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:15 av den 7 mars 2013 bifogas

2. Litteratur, läsande, bibliotek och språk (KrU7)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Public service-frågor (KrU8)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Övertagande av motion från utbildningsutskottet
Fråga om övertagande av motion 2012/13:Ub457 av Tina Ehn (MP), om att säkerställa rätten till utflykter och friluftsliv i skolan, från utbildningsutskottet

Motion 2012/13:Ub457 bifogas

5. Uppföljnings- och utvärderingsfrågor

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 21 mars 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2-3 Motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 4: Motion 2012/13:Ub457 (MP)