Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:18 Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Tisdag 2013-04-09 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:18
Datum och tid: 2013-04-09 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:17 av den 21 mars 2013 bifogas

2. Kultur och kulturskaparnas villkor - KrU11
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Anmälan av inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 11 april 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Motionshäfte och föredragningspromemoria