Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:19 Torsdag 2013-04-11 kl. 09:30

Torsdag 2013-04-11 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:19


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:19
Datum och tid: 2013-04-11 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:18 av den 9 april bifogas

2. Public service-frågor - KrU8
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU8 Public service-frågor

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

3. Anmälan av inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Nästa sammanträde torsdagen den 18 april 2013 kl. 10.00 (Obs! Tiden)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförlag KrU8