Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:2 Torsdag 2012-10-04 kl. 10:15

Torsdag 2012-10-04 kl. 10:15

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:2
Datum och tid: 2012-10-04 10:15
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:1 av den 25 september 2012 bifogas

2. Information om regeringens budgetförslag
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni med medarbetare informerar om budgetförslagen (ungdomsfrågor, politik om det civila samhället och folkbildning)

3. Fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Promemoria från konstitutionsutskottet med bilagor och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ann Aurén

4. Information om proposition 2011/12:151 Ändringar i radio- och tv-lagen

Proposition, motioner och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 16 oktober 2012 kl. 10.30 (Obs! Tiden)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Promemoria med bilagor, föredragnings-PM
Punkt 4: Proposition, motionshäfte, föredragnings-PM