Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:20 Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Torsdag 2013-04-18 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:20
Datum och tid: 2013-04-18 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:19 av den 11 april 2013 bifogas

2. Litteratur, läsande, bibliotek och språk - KrU7
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU7 Litteratur, läsande, bibliotek och språk

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Det civila samhället - KrU10
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Fråga om yttrande till utrikesutskottet över skrivelse 2012/13:80 Berättelse om verksamhetsåret i EU 2012
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur skrivelse 2012/13:80, föredragningspromemoria och motionshäfte bifogas
Handläggare: Ann Aurén

5. Ca. kl. 10.15
Information om proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald
Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth informerar om proposition 2012/13:96 Kulturmiljöns mångfald

Propositionen bifogas

6. Inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 25 april 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 4: Utdrag ur skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 5: Proposition