Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:23 Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Tisdag 2013-05-14 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:23
Datum och tid: 2013-05-14 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:22 av den 2 maj 2013 bifogas

2. Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund - KrU10
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU10 Politik för det civila samhället, folkbildning och trossamfund

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön - KrU11
Justering av förslag till betänkande 2012/13:KrU11 Kulturskaparnas villkor och kultur i den offentliga miljön

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Information i frågan om scenkonstpensionerna m.m.
Civil- och bostadsminister Stefan Attefall

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 16 maj 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2-3: Skrivningsförslag