Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:24 Torsdag 2013-05-16 kl. 09:30

Torsdag 2013-05-16 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:24
Datum och tid: 2013-05-16 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:23 av den 14 maj 2013 bifogas

2. Friluftslivsfrågor - KrU4
Beredning och preliminär ställning

Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Kulturarvsfrågor - KrU9
Beredning och preliminär ställning

Propositionen har sänts ut tidigare

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 maj 2013 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 3: Motionshäfte och föredragningspromemoria