Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:26 Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Tisdag 2013-06-04 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:26
Datum och tid: 2013-06-04 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:25 av den 30 maj 2013 bifogas

2. Information
Finansmarknadsminister Peter Norman informerar om spelfrågor

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll
Utskottet beslutade att uppdra åt ordföranden att justera dagens protokoll

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Protokoll