Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:3 Tisdag 2012-10-16 kl. 10:30

Tisdag 2012-10-16 kl. 10:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:3


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:3
Datum och tid: 2012-10-16 10:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:2 av den 4 oktober 2012 bifogas

2. Information från Litteraturutredningen
F.d. riksdagsbibliotekarien och riksarkivarien Tomas Lidman m.fl. informerar om Litteraturutredningens förslag

3. Information från Riksrevisionen
Riksrevisor Claes Norgren m.fl. informerar om granskningen Staten på spelmarknaden (RiR 2012:15)

RiR 2012:15 bifogas

4. Information från Public service-kommittén
Lagmannen Martin Holmgren m.fl. informerar om Public service-kommitténs förslag

5. Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till ramar för 2013 (prop. 2012/13:1)
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur propositionen, motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö

6. Fråga om yttrande till finansutskottet över förslag till höständringsbudet för 2012 (prop. 2012/13:2)
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur propositionen och föredragningspromemoria

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: RiR 2012:15 bifogas
Punkt 5: Utdrag ur propositionen, motionshäfte och föredragnings-PM
Punkt 6: Utdrag ur propositionen och föredragnings-PM