Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2012/13:8 Torsdag 2012-11-22 kl. 10:00

Torsdag 2012-11-22 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2012/13:8


Kallelse: Utskottssammanträde 2012/13:8
Datum och tid: 2012-11-22 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2012/13:7 av den 15 november 2012 bifogas

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Justering av budgetbetänkande KrU1

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ann Aurén, Maria Lindh Sjöström, Ingrid Skogö och Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Fråga om yttrande till utbildningsutskottet över propositionen Forskning och innovation (prop. 2012/13:30)
Beredning och preliminär ställning

Proposition och föredragningspromemoria bifogas
Motionsutdrag delas senare
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Information om EU-frågor
Jämställdhets- och biträdande utbildningsminister Nyamko Sabuni informerar om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet den 26 och 27 november 2012

Kommenterad dagordning med bilagor bifogas

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 29 november 2012 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Proposition och föredragnings-PM
Punkt 4: Kommenterad dagordning med bilagor