Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:10 Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Tisdag 2013-11-26 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:10


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:10
Datum och tid: 2013-11-26 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:9 av den 21 november 2013 bifogas

2. Redovisning från utskottets utvärderings- och uppföljningsgrupp
Uppföljnings- och utvärderingsgruppen redovisar resultatet av kartläggningen av frågan om e-böcker

Rapporten En bok är en bok är en bok? - en fördjupningsstudie av e-böckerna i dag (2013/14:RFR3) delas på bordet

3. Redovisning från utskottets utvärderings- och uppföljningsgrupp
Uppföljnings- och utvärderingsgruppen redovisar resultatet av uppföljningen av resultatredovisningen för utgiftsområde 17

Rapporten Uppföljning av regeringens resultatvisning för utgiftsområde 17 (2013/14:RFR2) delas på bordet

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 28 november 2013 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll