Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:11 Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Torsdag 2013-11-28 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:11


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:11
Datum och tid: 2013-11-28 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:10 av den 26 november 2013 bifogas

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid - KrU1
Justering av förslag till budgetbetänkande 2013/14:KrU1

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Ann Aurén, Maria Lindh Sjöström och Ingrid Skogö

3. Läsa för livet - KrU4
Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU4 Läsa för livet

Skrivningsförslag bifogas
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Information
Teaterförbundet, Svensk Scenkonst och Film & TV Producenterna informerar i fråga om kompetensutveckling inom scen, ton och film/tv-området

5. Information (kl. 10.00)
Film och TV Producenterna informerar om en utredning om svensk film

6. Anmälan av inkomna skrivelser

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde

Bilagor