Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:12 Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Torsdag 2013-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:12


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:12
Datum och tid: 2013-12-12 08:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:11 av den 28 november 2013 bifogas

2. Spelfrågor - KrU6
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur för alla - KrU7
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte och föredragningspromemoria bifogas
Handläggare: Ingrid Skogö och Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 3: Motionshäfte och föredragningspromemoria