Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:13 Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Tisdag 2014-01-21 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:13


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:13
Datum och tid: 2014-01-21 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:12 av den 12 december 2013 bifogas

2. Information om EU-frågor
Kulturråd Tomas Lindman, Svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor

Föredragningspromemoria bifogas

3. Information om spelfrågor (kl. 11.30)
Finansmarknadsminister Peter Norman informerar om spelfrågor

4. Inkomna skrivelser

5. Planering för våren 2014
Arbetsplan delas på bordet

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 23 januari 2014 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Föredragningspromemoria