Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:15 Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Tisdag 2014-01-28 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:15


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:15
Datum och tid: 2014-01-28 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:14 av den 23 januari 2014 bifogas

2. Information inför införandet av digital mötestjänst

3. Planeringsfrågor
Arbetsplan delas på bordet

4. Inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 februari 2014 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll