Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:17 Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Tisdag 2014-02-18 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:17
Datum och tid: 2014-02-18 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:16 av den 6 februari 2014 bifogas

2. Utbildning inför införande av digital mötesteknik

3. Planering för våren 2014
Uppdaterad arbetsplan bifogas

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 20 februari 2014 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Arbetsplan