Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:18 Torsdag 2014-02-20 kl. 09:30

Torsdag 2014-02-20 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:18
Datum och tid: 2014-02-20 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:17 av den 18 februari 2014

2. Information från Ungdomsstyrelsen
Generaldirektör Alice Bah Kuhnke m.fl. från Ungdomsstyrelsen, informerar dels om ungdomsfrågor, dels om frågor om det civila samhället

3. Det civila samhället (KrU5)
Beredning och preliminär ställning

Föredragningspromemoria
Motionshäfte delas i postfacken
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 6 mars 2014 kl. 09.30

Bilagor