Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:20 Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Tisdag 2014-03-25 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:20
Datum och tid: 2014-03-25 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:19 av den 18 mars 2014

2. Information från Riksantikvarieämbetet
Överantikvarie Knut Weibull m.fl. informerar i kyrkoantikvariska frågor

3. Information från Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur/Centrum för lättläst
Direktör Ann Katrin Agebäck m.fl. informerar i frågor som rör statens insatser för lättläst

4. Information från Myndigheten för tillgängliga medier
Generaldirektör Roland Esaiasson m.fl. informerar i frågor som rör statens insatser för lättläst

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 3 april 2014 kl. 09.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll