Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:23 Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Tisdag 2014-04-29 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:23
Datum och tid: 2014-04-29 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:22 av den 10 april 2014

2. Information i folkbildningsfrågor
Företrädare för Folkbildningsrådet, Folkbildningsförbundet, Sveriges Kommuner och Landsting samt Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (RIO) informerar i folkbildningsfrågor

Proposition 2013/14:172

3. Anmälan av inkomna skrivelser

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 6 maj 2014 kl. 11.00

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Proposition