Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:24 Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Tisdag 2014-05-06 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:24
Datum och tid: 2014-05-06 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:23 av den 29 april 2014

2. Fokus på unga (KrU9)
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2013/14:191 Med fokus på unga - en politik för goda levnadsvillkor, makt och inflytande
Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Yttrande från justitieutskottet

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Kyrkoantikvarisk ersättning och övriga kulturarvsfrågor (KrU10)
Beredning och preliminär ställning

Skrivelse 2013/14:152 Den kyrkoantikvariska ersättningen
Motionshäfte
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ingrid Skogö

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 10.00 (Obs! Tiden)


Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Proposition, motionshäfte, föredragningspromemoria och yttrande
Punkt 3: Skrivelse, motionshäfte och föredragningspromemoria