Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:25 Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Torsdag 2014-05-08 kl. 10:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:25
Datum och tid: 2014-05-08 10:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:24 av den 6 maj 2014

2. Information om EU-frågor
Statssekreterare Joakim Stymne, Kulturdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor inför ministerrådsmötet
- Kommenterad preliminär dagordning
- Kulturhuvudstad för 2018 - 9251/14
- Kulturhuvudstad för 2018 - 9252/14
- Urvals- och övervakningsjuryn för Europeisk kulturhuvudstad
- Hållbart Europa
- Arbetsplan för kultur
- Investeringspartnerskap EU USA
- Jämställdhet inom idrotten
- Arbetsplan för idrott
- Hållbarhet i stora idrottsevenemang
3. Information om EU-frågor
Statssekreterare Ulrika Stuart Hamilton, Utbildningsdepartementet, informerar om aktuella EU-frågor inom ministerrådsmötet
- Promemoria från Utbildningsdepartementet
- Dialog mellan unga och beslutsfattare
- Arbetsplan på ungdomsområdet
- Ungt entreprenörskap 8378/14
- Ungt entreprenörskap 8382/14

4. Lättare att läsa - (KrU11)
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2013/14:134 Lättare att läsa
Motionshäfte
Föredragningspromemoria

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

5. Fråga om yttrande till näringsutskottet över Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsituationernas samlingar
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ingrid Skogö

6. Fokus på unga (KrU9)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

7. Fråga om yttrande till finansutskottet över Årsredovisning för staten 2013
Beredning och preliminär ställning

Utdrag ur skrivelse 2013/14:101 Årsredovisning för staten 2013
Föredragningspromemoria

Handläggare: Ann Aurén

8. Anmälan av inkomna skrivelser

9. Övriga frågor

10. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 maj 2014 kl. 09.30 (Obs! Tiden)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2-3: EU-handlingar
Punkt 4: Proposition, motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 5: Proposition och föredragningspromemoria
Punkt 7: Utdrag ur skrivelse och föredragningspromemoria