Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:26 Tisdag 2014-05-27 kl. 09:30

Tisdag 2014-05-27 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:26
Datum och tid: 2014-05-27 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:25 av den 8 maj 2014

2. Lättare att läsa - KrU11
Justering av förslag till betänkande 2013/14:KrU11 Lättare att läsa

Skrivningsförslag
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Folkbildningsfrågor - KrU8
Beredning och preliminär ställning

Proposition 2013/14:172 Allas kunskap - allas bildning
Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

4. Yttrande till näringsutskottet över proposition 2013/14:206 Herrelösa verk i kulturarvsinstitutionernas samlingar
Justering

Förslag till protokollsutdrag
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Anmälan av inkomna skrivelser
Skrivelse dnr 2078-2013/14

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Tisdagen den 3 juni 2014 kl. 10.30 (OBS! Tiden)

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag
Punkt 3: Proposition, motionshäfte och föredragningspromemoria
Punkt 4: Protokollsutdrag
Punkt 5: Skrivelse