Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:28 Torsdag 2014-06-12 kl. 08:30

Torsdag 2014-06-12 kl. 08:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:28


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:28
Datum och tid: 2014-06-12 08:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:27 av den 3 juni 2014

2. Folkbildningsfrågor - KrU8
Justering av förslag till betänkanden 2013/14:KrU8 Folkbildningsfrågor

Skrivningsförslag
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Bemyndigande i EU-ärenden

4. Bemyndigande att justera dagens protokoll

5. Anmälan av inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag