Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2013/14:9 Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Torsdag 2013-11-21 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2013/14:9


Kallelse: Utskottssammanträde 2013/14:9
Datum och tid: 2013-11-21 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2013/14:8 av den 14 november 2013 bifogas

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (KrU1)
Fortsatt beredning

Handläggare: Ann Aurén, Maria Lindh Sjöström och Ingrid Skogö

3. Fråga om mottagande av motion från justitieutskottet

Motion 2013/14:Ju322 bifogas

4. Anmälan av inkomna skrivelser

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 3: Motion