Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:17 Fredag 2014-12-12 kl. 08:30

Fredag 2014-12-12 kl. 08:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:17


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:17
Datum och tid: 2014-12-12 08:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:16 av den 11 december 2014

2. Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid - KrU1
Justering av förslag till budgetbetänkande 2014/15:KrU1

Skrivningsförslag
Särskilda yttranden
Handläggare: Maria Lindh Sjöström, Ingrid Skogö och Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 januari 2015 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivningsförslag och särskilda yttranden