Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:18 Tisdag 2014-12-16 kl. 11:00

Tisdag 2014-12-16 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:18


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:18
Datum och tid: 2014-12-16 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:17 av den 12 december 2014

2. Vårens motionshantering

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde
Torsdagen den 15 januari 2015 kl. 9.30

Bilagor


Punkt 1: Protokoll