Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:2 Torsdag 2014-10-09 kl. 09:00

Torsdag 2014-10-09 kl. 09:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:2


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:2
Datum och tid: 2014-10-09 09:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:1 av den 7 oktober 2014

2. Anmälan av inkomna skrivelser
Skrivelse dnr 2893-2013/14
Skrivelse dnr 2905-2013/14
Skrivelse dnr 33-2014/15
Skrivelse dnr 129-2014/15

3. Övriga frågor

4. Nästa sammanträde

Bilagor


Punkt 1: Protokoll
Punkt 2: Skrivelser