Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:20 Torsdag 2015-01-15 kl. 09:30

Torsdag 2015-01-15 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:20


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:20
Datum och tid: 2015-01-15 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll
2014/15:18 av den 16 december 2014 och
2014/15:19 av den 18 december 2014

2. Bildkonst m.m. (KrU2)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Handläggare: Ingrid Skogö och Nina Liljeqvist

3. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr 1544-2014/15

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 20 januari 2015 kl. 11.00

Bilagor