Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:21 Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Tisdag 2015-01-20 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:21


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:21
Datum och tid: 2015-01-20 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:20 av den 15 januari 2015

2. Spelfrågor (KrU4)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte
Del 1: s. 1-13
Del 2: s. 14-27
Föredragningspromemoria
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
Handläggare: Ann Aurén

4. Anmälan av inkomna skrivelser
Dnr 1556-2014/15
Dnr 1573-2014/15

5. Övriga frågor

6. Nästa sammanträde
Torsdagen den 22 januari 2015 kl. 09.30

Bilagor