Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:22 Torsdag 2015-01-22 kl. 09:30

Torsdag 2015-01-22 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:22


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:22
Datum och tid: 2015-01-22 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:21 av den 20 januari 2015

2. Kultur och fritid för barn och unga (KrU5)
Beredning och preliminär ställning

Motionshäfte
Föredragningspromemoria
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

3. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering

Handläggare: Ann Aurén

4. Övriga frågor

5. Nästa sammanträde
Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 11.00

Bilagor