Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:23 Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Tisdag 2015-01-27 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:23


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:23
Datum och tid: 2015-01-27 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:22 av den 22 januari 2015

2. Information om EU-frågor
Kulturråd Tomas Lindman, svenska representationen i Bryssel, informerar om aktuella EU-frågor

PM från Kulturdepartementet

3. Vissa kulturfrågor (KrU2)
Fortsatt behandling och preliminär ställning
Handläggare: Ingrid Skogö och Nina Liljeqvist

4. Spelfrågor (KrU4)
Fortsatt behandling och preliminär ställning
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

5. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
Handläggare: Ann Aurén

6. Fråga om deltagande i internationell studieresa
Dnr 1642-2014/15

7. Anmälan av inkomna skrivelser

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 09.30

Bilagor