Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:24 Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Tisdag 2015-02-03 kl. 11:00

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:24


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:24
Datum och tid: 2015-02-03 11:00
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:23 av den 27 januari 2015 delas på bordet

2. Vissa kulturfrågor (KrU2)
Fortsatt behandling och preliminär ställning
Handläggare: Ingrid Skogö och Nina Liljeqvist
Handlingar delas den 2 februari

3. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
Handläggare: Ann Aurén

4. Fråga om deltagande i Öppet Hus och Kulturnatt

5. Vårens planering
Arbetsplan delas den 2 februari
6.
7. Inkommen skrivelser
Dnr 1690-2014/15

8. Övriga frågor

9. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 februari 2015 kl. 09.30

Bilagor