Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:25 Torsdag 2015-02-05 kl. 09:30

Torsdag 2015-02-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:25


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:25
Datum och tid: 2015-02-05 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Vissa kulturfrågor (KrU2)
Justering av förslag till betänkande 2014/15:KrU2 Vissa kulturfrågor

Skrivningsförslag skickas ut senare
Handläggare: Ingrid Skogö och Nina Liljeqvist

2. Information från Stockholm Early Music Festival
Peter Pontvik informerar om verksamheten

3. Utskottets arbete med uppföljning och utvärdering
Handläggare: Ann Aurén

4. Fråga om deltagande i Kulturnatt

5. Inkomna skrivelser

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 19 februari 2015 kl. 09.30

Bilagor