Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:26 Torsdag 2015-02-19 kl. 09:30

Torsdag 2015-02-19 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:26


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:26
Datum och tid: 2015-02-19 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:23 av den 27 januari 2015
Protokoll 2014/15:24 av den 3 februari 2015
Protokoll 2014/15:25 av den 5 februari 2015

2. Spelfrågor (KrU4)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Skrivningsförslag
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur och fritid för barn och unga (KrU5)
Fortsatt beredning och preliminär ställning

Skrivningsförslag
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Kulturarvsfrågor (KrU10)
Beredning och preliminär ställning

Föredragningspromemoria
Motionshäfte sänds ut i pappersform
Handläggare: Ingrid Skogö

5. Rapport om utrikes resa
Reserapport
Cecilia Magnusson (M)

6. Inkomna skrivelser
Dnr 1854-2014/15
Dnr 1846-2014/15

7. Övriga frågor

8. Nästa sammanträde
Torsdagen den 5 mars 2015 kl. 09.30

Bilagor