Kulturutskottets sammanträde

Utskottsmöte 2014/15:27 Torsdag 2015-03-05 kl. 09:30

Torsdag 2015-03-05 kl. 09:30

Föredragningslista

Kulturutskottet 2014/15:27


Kallelse: Utskottssammanträde 2014/15:27
Datum och tid: 2015-03-05 09:30
Plats: RÖ 7-35

1. Justering av protokoll
Protokoll 2014/15:26 av den 19 februari 2015

2. Spelfrågor (KrU4)
Justering och förslag till betänkande 2014/15:KrU4 Spelfrågor

Skrivningsförslag
Handläggare: Maria Lindh Sjöström

3. Kultur och fritid för barn och unga (KrU5)
Justering och förslag till betänkande 2014/15:KrU5 Kultur och fritid för barn och unga

Skrivningsförslag
Handläggare: Cecilia Lekberg Sommerholt

4. Information i folkbildningsfrågor
Representanter från Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation och Folkhögskoleföreningen inom Sveriges Kommuner och Landsting informerar

5. Inkomna skrivelser
Dnr 1947-2014/15
Dnr 1973-2014/15

6. Övriga frågor

7. Nästa sammanträde
Torsdagen den 12 mars 2015 kl. 09.30

Bilagor